Categories
On Twitter

Michael McFaul retweeted: کرامت این مردم‌ را گرفتید، تحقیر کردید، زور گفتید، در حالیکه نالایق ترین بودید، اکنون اما مردمی از وطن رانده آمده‌اند سرزمین شان را پس بگیرند و به هموطنان جدا افتاده شان ملحق شوند، امروز روز همدلی است، امروز روز پیروزی است، امروز روز فروریختن جمهوری اسلامی است. #مهسا_امینی

Advertisements | Advertising at The News And Times - advertising-newsandtimes.com | WE CONNECT!
Listen to this article

Michael McFaul retweeted:

کرامت این مردم‌ را گرفتید، تحقیر کردید، زور گفتید، در حالیکه نالایق ترین بودید، اکنون اما مردمی از وطن رانده آمده‌اند سرزمین شان را پس بگیرند و به هموطنان جدا افتاده شان ملحق شوند، امروز روز همدلی است، امروز روز پیروزی است، امروز روز فروریختن جمهوری اسلامی است.

#مهسا_امینی

FfrwWmqXEAAabTb.jpg:large

Advertisements | Advertising at The News And Times - advertising-newsandtimes.com | WE CONNECT!
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE