Categories
News in Russian

Наши старшие братья

Listen to this article

eye.jpg

Политолог Аркадий Дубнов сообщает:

«Сформирована Комиссия по организации похорон товарища Цзян Цзэминя.

Ее председателем является Си Цзиньпин.

В члены Комиссии вошли Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Хань Чжэн, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си, Ван Цишань, Ма Синжуй, Ван Чэнь, Ван И, Инь Ли, Ши Тайфэн, Лю Хэ, Лю Гочжун, Сюй Цилян, Сунь Чуньлань, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Ли Хунчжун, Ян Сяоду, Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Ху Чуньхуа, Юань Цзяцзюнь, Хуан Куньмин, Ху Цзиньтао, Чжу Жунцзи, Ли Жуйхуань, У Банго, Вэнь Цзябао, Цзя Цинлинь, Чжан Дэцзян, Юй Чжэншэн, Сун Пин, Ли Ланьцин, Цзэн Цинхун, У Гуаньчжэн, Ли Чанчунь, Ло Гань, Хэ Гоцян, Лю Юньшань, Чжан Гаоли, Лю Цзиньго, Ван Сяохун, Цао Цзяньмин, Чжан Чуньсянь, Шэнь Юэюэ, Цзи Бинсюань, Алекен Еминбахэ, Вань Эсян, Чэнь Чжу, Ван Дунмин, Падма Чолинг, Дин Чжунли, Хао Минцзинь, Цай Дафэн, У Вэйхуа, Вэй Фэнхэ, Ван Юн, Сяо Цзе, Чжао Кэчжи, Чжоу Цян, Чжан Цзюнь, Чжан Цинли, Лю Цибао, Пагпалха Гэлэг-Намгял, Дун Цзяньхуа, Вань Ган, Хэ Хоухуа, Лу Чжаньгун, Ван Чжэнвэй, Ма Бяо, Чэнь Сяогуан, Лян Чжэньин, Ся Баолун, Ян Чуаньтан, Ли Бинь, Батер, Ван Юнцин, Су Хуэй, Чжэн Цзяньбан, Гу Шэнцзу, Лю Синьчэн, Хэ Вэй, Шао Хун, Гао Юньлун, Тянь Цзиюнь, Чи Хаотянь, Ван Лэцюань, Ван Чжаого, Хуэй Лянъюй, Лю Ци, У И, Цао Ганчуань, Цзэн Пэйянь, Ван Ган, Лю Яньдун, Ли Юаньчао, Ма Кай, Ли Цзяньго, Фань Чанлун, Мэн Цзяньчжу, Го Цзиньлун, Ян Цзечи, Чэнь Си, Чэнь Цюаньго, Го Шэнкунь, Ван Ханьбинь, Хэ Юн, Ду Цинлинь, Чжао Хунчжу, Ю Цюань, Ван Бинцянь, Цзоу Цзяхуа, Пэн Пэйюнь, Чжоу Гуанчжао, Ли Теин, Сюй Цзялу, Цзян Чжэнхуа, Гу Сюлянь, Жэди, Шэн Хуажэнь, Лу Юнсян, Уюнцимуг, Хуа Цзяньминь, Чэнь Чжили, Чжоу Тенун, Исмайил Тиливалди, Цзян Шушэн, Сан Говэй, Ван Шэнцзюнь, Чэнь Чанчжи, Янь Цзюньци, Чжан Пин, Дзянпа Пуньцог, Чжан Баовэнь, Тан Цзясюань, Лян Гуанле, Дай Бинго, Чан Ваньцюань, Хань Чжубинь, Цзя Чуньван, Жэнь Цзяньсинь, Сун Цзянь, Ху Цили, Ван Чжунъюй, Ли Гуйсянь, Чжан Кэхуэй, Хао Цзяньсю, Сюй Куанди, Чжан Хуайси, Ли Мэн, Ляо Хуэй, Бай Личэнь, Чэнь Куйюань, Аблайди Абдурасити, Ли Чжаочжо, Хуан Мэнфу, Чжан Мэйин, Чжан Жунмин, Цянь Юньлу, Сунь Цзячжэн, Ли Цзиньхуа, Чжэн Ваньтун, Дэн Пуфан, Ли Увэй, Чэнь Цзунсин, Ван Чжичжэнь, Хань Цидэ, Линь Вэньи, Ло Фухэ, Ли Хайфэн, Чэнь Юань, Чжоу Сяочуань, Ван Цзяжуй, Ци Сюйчунь, Ма Пэйхуа, Лю Сяофэн, Ван Циньминь, Ли Шанфу, Лю Чжэньли, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь, Ли Цзочэн, Фу Цюанью, Юй Юнбо, Ван Кэ, Чэнь Биндэ, Ли Цзинай, Ляо Силун, Цяо Цинчэнь, Цзин Чжиюань, Чжао Кэши, У Шэнли, Ма Сяотянь и другие».

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE